• Stacks Image 55

  Caption Text

  Link
De Magnuskerk is waarschijnlijk de oudste kerk van Drenthe. De huidige kerk is gebouwd op de plek waar eerder al vijf houten kerken hebben gestaan. Het tufstenen schip dateert van rond de elfde eeuw, de bakstenen toren, gebouwd op een oudere onderbouw van veldkeien en vuurstenen, uit de twaalfde eeuw, het lagere koor uit de dertiende eeuw en het zadeldak en trapgevels van de toren uit 1895.
In juni is de 18de-eeuwse grafkelder van de familie Alberda gerestaureerd. Bij de restauratie van de kerk in de jaren 1936-1944 was deze grafkelder wel ontdekt, maar weer dichtgegooid. Nu is hij voor iedereen te bezichtigen.
Het kerkhof, rondom de kerk gelegen, is geheel ommuurd. De kerk bezit acht graf- en gedenkstenen uit de twaalfde tot en met de achttiende eeuw. Op de oostmuur van het schip van de Magnuskerk staan muurschilderingen uit verschillende perioden. Het is onbekend door wie en waarom ze zijn gemaakt. Het orgel is gebouwd in 1718 door Rudolf Garrels en Jannes Radeker, leerlingen van de bekende orgelbouwer Arp Schnitger. Het werd aan de kerk geschonken door de familie Ellents, een vooraanstaande Drentse familie.
 • Stacks Image 113
  Image slide caption
 • Stacks Image 114
  Image slide caption
 • Stacks Image 116
  Image slide caption
 • Stacks Image 165
  Image slide caption
 • Stacks Image 166
  Image slide caption
 • Stacks Image 173
  Image slide caption
 • Stacks Image 174
  Image slide caption
 • Stacks Image 185
  Image slide caption
 • Stacks Image 189
  Image slide caption
 • Stacks Image 190
  Image slide caption
 • Stacks Image 198
  Image slide caption
 • Stacks Image 199
  Image slide caption
 • Stacks Image 200
  Image slide caption
 • Stacks Image 204
  Image slide caption
 • Stacks Image 205
  Image slide caption

foto's: Klaas van Slooten - website Magnuskerk

De hooggeplaatste Romaanse ramen zijn bij een grootscheepse restauratie tussen 1936 en 1944 aangebracht. Bij een brand in de werkplaats van de orgelrestaurator in 1995 is het pijpwerk van de kerk grotendeels verwoest. Er is inmiddels een nieuw pijpwerk geplaatst.
De kerk was een bisschoppelijke kerk, een zogenaamde eigenkerk van de bisschop van Utrecht. Anloo was lange tijd hoofdplaats van het dingspil Oostermoer en daardoor ook een parochie, de oudste in de provincie Drenthe. De naam van de kerk is afkomstig van de Heilige Magnus, bisschop van Trani (Italië), die een martelaarsdood stierf op 19 augustus. Op diezelfde dag vergaderde de Etstoel eeuwenlang in de kerk van Anloo.