Stacks Image 482

Het laatste jaar of vooruit met nieuwe elan?

Het bestuur heeft besloten de schouders eronder te zetten en alles uit de kast te halen en in 2017 opnieuw een Etstoeldag te organiseren. Met een keuze voor zelforganiserende groepen, willen we de verantwoordelijkheid spreiden en de werklast van het bestuur verminderen. Op deze manier streven we ernaar ook nieuwe bestuursleden enthousiast te maken en het bijzondere evenement door te kunnen geven aan een volgende generatie.

Stand van zaken
Er zijn tot nu toe enkele belangrijke stappen gezet. Zo hebben we
1 een aantal mensen bereid gevonden om delen van de organisatie op zich te willen nemen;
2 de kleding gekocht van de verhuurder;
3 Egbert Oldenhuizing bereid gevonden de functie van regisseur op zich te nemen;
4 Henk Doeven bereid gevonden de functie van voorzitter te overwegen.

Oproep
Het jaar 2017 wordt een overgangsjaar. Een deel van de zittende bestuurders is in 2017 bereid voor de laatste keer de Etstoel te organiseren en een overdracht voor te bereiden.
We zijn op zoek naar 2 enthousiaste vrouwen die dit jaar mee willen lopen om daarna het stokje over te nemen en het voortbestaan van de Etstoel veilig te stellen.
Informatie
Voel je je aangesproken, ben je enthousiast, draag je de Etstoel een warm hart toe en wil je vriend of vriendin ook graag meedoen? We kunnen altijd enthousiaste medewerkers gebruiken.
Aarzel niet en neem gerust contact op met Janny Scholtens, e-mail: gjmscholtens@gmail.com of tel.: 0592-272628